Kontakt

Förbundsstyrelsen:

Ordförande: Maria Bergman
Gullvivsstigen 20, 153 31 JÄRNA, 070-848 71 40
miabergman@msn.se

 

V. ordförande: Jeanette Andersson
Ekvägen 12, 640 10 Högsjö, 076-336 27 88
familj.andersson@outlook.com

 

Kassör: Hans Larsson
Anneberg, Lugnet, 640 30 HÄLLEFORSNÄS
0157-408 63, 070-554 08 63
hans.hanas@gmail.com

 

Sekreterare: Ann-Louice Larsson
Orrstigen 36, 952 35 Kalix, 073-055 33 53
louican1@hotmail.com

 

Ledamot: Peter Eriksson
Rosenforsvägen 830, 945 93 Sjulsmark
070-779 27 77
peter@theswede@gmail.com

 

Ledamot: Ann-Christin Larsson
Anneberg, Lugnet, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
070-948 03 62
annchristin53@hotmail.com

 

Ledamot: Susann Vikberg
Snårvägen 7, 691 44 BODEN
0921-649 88, 070-323 14 29
susarmband@gmail.com

 

Suppleant: Carita Stenbacka-Tenezakis
Telefonvägen 15, 126 37 HÄGERSTEN
08-18 76 02
carita.stenbacka@bredband.net

 

Suppleant: Ulrika Jägerbrink
Mejerigatan 1A, 388 40 TREKANTEN
072-195 03 55
ulrikajagerbrink62@gmail.com

 

Valberedningens sammankallande:
Gizela Wizell
Lännäs 1312, 715 93 ODENSBACKEN
070-514 70 59
gizzan@me.com

 

Rådgivare:

Du kan ringa någon av dessa FR-utbildade rådgivare om Du har frågor mm kring dina uppdrag:

Carita Stenbacka-Tenezakis, Stockholm 08-18 76 02

Maria Bergman, Järna 070-848 71 40

Telle Söderberg, Södertälje 070-520 40 87

Yvonne Nordström-Pettersson, Jönåker 070-730 36 48

Ulrika Boklund, Trekanten 0480-503 55

Hans Larsson, Hälleforsnäs 0157-408 63

Calle Bonath, Hyssna 0320-390 36

Gizella Wizell, Odensbacken 019-45 81 45

Rolf Ringsell, Umeå 070-390 43 91

Britt Bergman, Kalix 076-114 90 39

Susann Vikberg, Boden 0921-649 88