Om FR

Familjehemmens Riksförbund arbetar med rådgivning och ordnar träffar med organisationer och
handläggare inom familjehemsvården.

FR ger information och stöd till jourfamiljer, kontaktpersoner, familjer mm.
Vi ger ut tidningen Familjehemmet 4 nr/år.

Vill du kontakta oss så kan du trycka här.